Wzory dokumentów dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębów w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 roku

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LUB INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20.000 MIESZKAŃCÓW

KOMITET WYBORCZY PARTII POLITYCZNEJ

REJESTRACJA KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO TKW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Małgorzata Miłek

  • Data utworzenia

    01-02-2023 17:12

    Wprowadził:

    Paweł Sabat