• Wykaz urzędników wyborczych powołanych w gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
  ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RAD GMIN W TOKU KADENCJI 2018-2023
 • ZMIANA obsady mandatów radnych w radach powiatów i miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców
  KOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w Tarnobrzegu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
 • Rejestr Wyborców - 31.03.2019r.
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w okręgu wyborczym nr 6 i nr 13 zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Mielcu przez Pana Tomasza Róg