• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 1
  Rejestr Wyborców - 30.09.2019r.
 • Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych w gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o dodatkowych zgłoszeniach do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz losowaniach w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP w 2019r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
  Podział gmin na obwody głosowania - od 2018r.
 • Link do strony wizualizacji wyborów
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.