• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w okręgu wyborczym nr 6 i nr 13 zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 r.
  KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego przez Panią Krystynę Janinę Kozieję
  Rejestr Wyborców - 31.12.2018r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku przez Pana Stanisława Jaskota
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego przez Tomasza Wincentego Prusia
 • Wybory ponowne do Rady Gminy Zaleszany w obwodzie głosowania nr 1 w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
  Wybory ponowne do Rady Gminy Majdan Królewski w obwodzie głosowania nr 5 w Brzostowej Górze okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.