• Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
    Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  • Informacje Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o dodatkowych zgłoszeniach do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz losowaniach w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP w 2019r.