• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pysznica w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszów w okręgu wyborczym nr 6 i nr 13 zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 r.