• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.