• KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających i w wyborach ponownych do rad gmin przeprowadzonych w toku kadencji w latach 2018 -2023