• Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.