• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
    Zwołanie pierwszych sesji rad - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
  • POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Postanowienia i obwieszczenia w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.