• Zmiany w radach
    O B W I E S Z C Z E N I E KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU z dnia 19 grudnia 2017 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Kolbuszowskiego w okręgu wyborczym nr 1
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 23 maja 2017 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Niżańskiego w okręgu wyborczym nr 3
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 8 lutego 2017 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 29 czerwca 2016 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Niżańskiego w okręgu wyborczym nr 4