• Rejestr Wyborców - 31.12.2017r.
  Rejestr Wyborców - 30.09.2017r.
 • Rejestr Wyborców - 30.06.2017r.
  Rejestr Wyborców - 31.03.2017r.
 • Rejestr Wyborców - 31.12.2016r.
  Rejestr Wyborców - 30.09.2016r.
 • Rejestr Wyborców - 30.06.2016r.
  Rejestr wyborców - 31.03.2016 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31.12.2015 r.
  Rejestr wyborców - 30.09.2015r.