• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 17 kwietnia 2018 r.
  Rejestr Wyborców - 31.03.2018r.
 • Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
  Podział gmin i powiatów na okręgi wyborcze w wyborach do rad - od 2018r.
 • Podział gmin na stałe obwody głosowania - od 2018r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Stalowej Woli w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 1
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Wojewoda Podkarpacki ustalił liczbę radnych wybieranych do rad
  Zmiany w radach