• Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
    Informacje dla komitetów wyborczych
  • KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018r.