• Informacja o zasięgu terytorialnym, składzie osobowym, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Tarnobrzegu
    Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 04.07.2010r.