• Protokół zbiorczy wyników głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego 24 maja 2015r. w okręgu wyborczym nr 31
    Protokół zbiorczy wyników głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego 10 maja 2015r. w okręgu wyborczym nr 31