• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku przez Pana Stanisława Jaskota
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego przez Tomasza Wincentego Prusia
  Wybory ponowne do Rady Gminy Zaleszany w obwodzie głosowania nr 1 w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
 • Wybory ponowne do Rady Gminy Majdan Królewski w obwodzie głosowania nr 5 w Brzostowej Górze okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pysznica w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego przez Pana Arkadiusza Piotra Tomanek