• POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Rejestr Wyborców - 30.09.2018r.
 • Postanowienia i obwieszczenia w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 września 2018 r. o terminie i zasadach losowania numerów list kandydatów w wyborach do rad powiatów
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zgłoszonych do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
  Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych na obszarze właściwości
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz losowaniach
  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w związku z wyborami samorządowymi w 2018r.
 • Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.