• SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWEJ INFORMACJI PODANEJ PRZEZ RUCH KONTROLI WYBORÓW W TRAKCIE POSIEDZENIA KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO
  RAPORT Z KONSULTACJI KSZTAŁTU KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 R. - INFORMACJA PRASOWA
 • KONFERENCJA PRASOWA PRZEWODNICZĄCEGO PKW I SZEFA KBW -INFORMACJA PRASOWA
  POSIEDZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJA PRASOWA
 • II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY” POŚWIĘCONA WYBOROM SAMORZĄDOWYM
  TYSIĘCZNA AKCJA WYBORCZA W SAMORZĄDACH TEJ KADENCJI W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ NA DOLNYM ŚLĄSKU
 • ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE KSZTAŁTU KART DO GŁOSOWANIA W PRZYSZŁOROCZNYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJA PRASOWA
  PKW OPUBLIKOWAŁA SPRAWOZDANIA FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH ZA 2016 ROK - INFORMACJA PRASOWA
 • OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PKW - ZAPOWIEDŹ PRASOWA
  STANOWISKO PKW WS. DATY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJA PRASOWA