• Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 września 2004 r.
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku Białej z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 19 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna oraz wydania wyjaśnień dla Komitetu Wyborcze
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu”.