• DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO RADCY W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borowa
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 3
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych w gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Rejestr Wyborców - 31.03.2018r.
  Podział gmin i powiatów na okręgi wyborcze w wyborach do rad - od 2018r.
 • Podział gmin na stałe obwody głosowania - od 2018r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega w okręgu wyborczym nr 1