• Wyniki 1 etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

 • Etap Szkolny II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na terenie działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

 • Konsultacje w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu

 • Konsultacje wzorów kart do głosowania w Klubie Seniora w Rudniku nad Sanem

 • Konsultacje wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu

 • Środa 21 czerwca 2017 r. Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

 • Wyniki 1 etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Etap Szkolny II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na terenie działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Konsultacje w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu
 • Konsultacje wzorów kart do głosowania w Klubie Seniora w Rudniku nad Sanem
 • Konsultacje wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu
 • Środa 21 czerwca 2017 r. Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania z Miejską Komisją Wyborczą w Baranowie Sandomierskim
 • Konsultacje w sprawie wzoru kart do głosowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu
 • Etap Szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na terenie działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
 • Wyniki 1 etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory". Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu